ผลงานครู
ชื่อผลงาน :การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.1 - 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศศิยานันท์ สงวนพิมพ์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 อ่านแล้ว : 42
ชื่อผลงาน :การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.1 - 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรเพชร สายราช
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วันที่ : 8 สิงหาคม 2563 อ่านแล้ว : 84
ชื่อผลงาน :ผู้ฝึกสอน การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1 - 3
ชื่ออาจารย์ : นางชัชฎา พันธุ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 8 สิงหาคม 2563 อ่านแล้ว : 43
ชื่อผลงาน :ผู้ฝึกสอน การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1 - 3
ชื่ออาจารย์ : นางคุณาภรณ์ ประดิษฐ์แท่น
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 1 สิงหาคม 2563 อ่านแล้ว : 33
ชื่อผลงาน :ผู้ฝึกสอน กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับ ชั้น ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นายวิสุทธิ์ ลาคำสาย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 อ่านแล้ว : 44
ชื่อผลงาน :ผู้ฝึกสอน กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นายวิสุทธิ์ ลาคำสาย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 อ่านแล้ว : 40


โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)

หมู่ที่ 2 บ้านนาโหนนเหนือ ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190

โทรศัพท์ : 045-474395  

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook