ผลงานครู
ชื่อผลงาน :การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.1 - 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรเพชร สายราช
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วันที่ : 17 มกราคม 2564 อ่านแล้ว : 115
ชื่อผลงาน :ผู้ฝึกสอน การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1 - 3
ชื่ออาจารย์ : นางชัชฎา พันธุ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 17 มกราคม 2564 อ่านแล้ว : 76
ชื่อผลงาน :ผู้ฝึกสอน การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1 - 3
ชื่ออาจารย์ : นางคุณาภรณ์ ประดิษฐ์แท่น
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 17 มกราคม 2564 อ่านแล้ว : 58
ชื่อผลงาน :ผู้ฝึกสอน กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับ ชั้น ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นายวิสุทธิ์ ลาคำสาย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 18 มกราคม 2564 อ่านแล้ว : 80
ชื่อผลงาน :ผู้ฝึกสอน กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นายวิสุทธิ์ ลาคำสาย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ : 18 มกราคม 2564 อ่านแล้ว : 64


โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)

หมู่ที่ 2 บ้านนาโหนนเหนือ ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190

โทรศัพท์ : 045-474395  

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook