ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน :การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.1 - 3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวัชราพร แพงบุดดี , เด็กหญิงสไรรัตน์ แพงบุดดี , เด็กหญิงอนันตญา เต็มพร้อม
วันที่ : 21 มกราคม 2564 อ่านแล้ว : 72
ชื่อผลงาน :การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1 - 3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายจีรภัทร์ ดวงสนิท เด็กชายฐานะวุฒิ ยาสาสัญ เด็กหญิงธารตะวัน ศรีมานะ เด็กหญิงพิมพ์นภา คำอาจ
วันที่ : 20 มกราคม 2564 อ่านแล้ว : 64
ชื่อผลงาน :กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1 - 3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวณิชญา คูณทาการ
วันที่ : 17 มกราคม 2564 อ่านแล้ว : 69


โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)

หมู่ที่ 2 บ้านนาโหนนเหนือ ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190

โทรศัพท์ : 045-474395  

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook