ภาพกิจกรรม เรื่อง:รับ ผอ.สุนันทา ปริปุรณะ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)
รับ ผอ.สุนันทา ปริปุรณะ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) วันที่ : 17 ธันวาคม 2563

30 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) ต้อนรับ นางสุนันทา ปริปุรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชาด ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)

https://photos.app.goo.gl/HBvnn1E2x4bScpKv9 ลิงค์ภาพทั้งหมด

อ่านแล้ว : 24 คน |


โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)

หมู่ที่ 2 บ้านนาโหนนเหนือ ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190

โทรศัพท์ : 045-474395  

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook