ภาพกิจกรรม เรื่อง:กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) นำโดย นายธีรยุทธ  อุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ป.1-3 และลูกเสือสามัญ ม.1-3 ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน อย่างดียิ่ง ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านแล้ว : 90 คน |


โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)

หมู่ที่ 2 บ้านนาโหนนเหนือ ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190

โทรศัพท์ : 045-474395  

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook