ภาพกิจกรรม เรื่อง:รับมอบรถตู้ จาก โรงเรียนสายน้ำผึ้ง (ในพระบรมอุปถัมป์)
รับมอบรถตู้ จาก โรงเรียนสายน้ำผึ้ง (ในพระบรมอุปถัมป์)
หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม เผยแพร่โดย : โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) ได้รับบริจาครถตู้ จากโรงเรียนสายน้ำผึ้ง (ในพระบรมอุปถัมป์) ซึ่งทางโรงเรียน นำโดยนายธีรยุทธ  อุทธา  คณะกรรมการสถานศึกษา ( นายไชยยุทธ  แซ่โช้ว) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน ( นายวิเชียร  จันทุมา) คณะครู นักเรียน ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี มา ณ โอกาสนี้

อ่านแล้ว : 117 คน |


โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)

หมู่ที่ 2 บ้านนาโหนนเหนือ ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190

โทรศัพท์ : 045-474395  

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook